Col·locació i recollida de cadires de fusta lacades amb blanc i coixí.