Muntatge d’un escenari de mida 10x8m, amb baranes, faldó i escala per a concert de festa local.