Ampliació d’escenari inicial d’1m per davant i escenari per a cobla de 10x1m i mig metre d’alçada muntat a sobre.