Pista de ball per la celebració d’un casament a la província de Barcelona de mida 5×4 i fusta envernissada.