Per a la celebració d’una festa de veïns, es va muntar a Sant Antoni de Calonge aquesta pista de ball amb parquet de fusta de mida 10x8m sobre gespa.